Historia

Spółka RS Energy Sp. z o.o. została założona w 2017 i od początku swojej działalności skupiała się na realizacji projektów energetycznych, początkowo w zakresie doradztwa strategicznego i zarządzania inwestycjami a następnie coraz szerzej realizowała przedsięwzięcia związane z projektowaniem inwestycji liniowych i obiektowych związanych z przesyłem paliw i energii.

Niezwykle istotnym i kluczowym elementem rozwoju Spółki było i jest budowanie zespołu składającego się z osób, które posiadają specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz są w stanie zrealizować najbardziej wymagające projekty biznesowe oraz inżynierskie w zakładanym budżecie i czasie.

Zarząd

Sławomir Śliwiński

W branży gazowniczej i inżynieryjnej od 2000 roku. Uczestniczył w realizacji kilkuset projektów infrastrukturalnych zarówno po stronie wykonawcy, jak i inwestora co niewątpliwie pozwoliło mu poznać cały proces realizacji inwestycji, ale także wymagania i problemy po obu stronach projektu. Doświadczenie zdobywał kierując spółkami ZRUG Toruń S.A., Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., OGP GAZ-System S.A., Grupa Opeus Sp. z o.o., Modular System Sp. z o.o. Obecnie kontynuuje i wykorzystuje zdobyte doświadczenie w Spółce RS Energy Sp. z o.o.


Rafał Wittmann

W branży gazowniczej i inżynieryjnej od 1997 roku. Pracował w BSiPG Gazoprojekt S.A. oraz OGP Gaz-System S.A. Zaangażowany w przygotowanie i realizację wielu projektów w zakresie infrastruktury energetycznej, w tym gazu ziemnego i ropy naftowej realizowanych z udziałem partnerów międzynarodowych. Odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania inwestycjami w gazowym systemie przesyłowym. W latach 2013-2015 był członkiem zarządu ENTSOG - europejskiej organizacji operatorów systemów gazowych przesyłowych, gdzie współtworzył europejskie normy i regulacje w zakresie m.in. europejskiego rynku gazu i infrastruktury gazowniczej. Obecnie kontynuuje i wykorzystuje zdobyte doświadczenie w Spółce RS Energy Sp. z o.o.