Oferta

Doradztwo strategiczne

RS Energy pomaga największym przedsiębiorstwom energetycznym i inżynieryjnym w Europie osiągać i definiować zamierzone wyniki i cele strategiczne. Ułatwiamy podejmowanie właściwych decyzji biznesowych dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku. Zakres projektów, w których brali udział nasi specjaliści pozwala nam czerpać doświadczenia z największych i najbardziej skomplikowanych technicznie praktyk w kraju i za granicą. Nasza praktyka wskazuje, że najbardziej efektywną metodą wsparcia w podejmowaniu decyzji jest bliska współpraca z firmą i jej pracownikami.

Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji

Pomagamy efektywnie przejść przez realizację projektu wykorzystując kompetencje zdobyte po obu stronach procesu inwestycyjnego. Proponujemy wsparcie zarządcze (procedury, standardy, ich wdrożenie oraz audyt), usługę harmonogramowania, analizę kosztów, analizę ryzyka wspomagające inwestora / kierownika projektu w planowaniu i monitorowaniu inwestycji. Oferujemy pomoc profesjonalnych konsultantów i specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w realizacji kontraktów infrastrukturalnych, w tym:

  • certyfikowani kierownicy projektu,
  • kierownicy budów i projektanci z uprawnieniami wielu branż,
  • kierownicy robót spawalniczych z uprawnieniami,
  • specjaliści posiadający wiedzę z zakresu ochrony środowiska,
  • kosztorysanci posiadający doświadczenie w szacowaniu i rozliczaniu projektów liniowych.

Wykonujemy usługi audytowania stanu realizacji robót pod kątem poprawności przebiegu i oceny szans zakończenia sukcesem z uwzględnieniem znajomości praktyk i standardów stosowanych przez największych uczestników rynku energetycznego. Klientom z sektora publicznego i prywatnego realizującym inwestycje infrastrukturalne oferujemy wsparcie w definiowaniu inwestycji i zamawianiu usług realizacji oraz zarządzania inwestycjami.

Doradztwo technologiczne

Ciągły kontakt z technologią realizacji projektów daje nam zaplecze do wyboru efektywnych ekonomicznie metod realizacji przedsięwzięć. Posiadamy znajomość aspektów prawnych (dopuszczenia, aprobaty, pozwolenia) co pozwala nam na wsparcie merytoryczne firm  w doborze materiałów i technik wykonawstwa. Specjalizujemy się w doradztwie technologicznym dotyczącym materiałów, sprzętu i urządzeń przesyłu gazu.

Projektowanie

Mamy wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu, wykonawstwie i weryfikowaniu projektów kluczowych dla rynku krajowego i zagranicznego. Zajmujemy się dokumentacją projektową, techniczną i kosztorysową dla gazociągów, obiektów liniowych i innych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Dostawy materiałów i urządzeń dla przemysłu energetycznego

Zapewniamy doradztwo w zakresie zakupów i organizacji dostaw. Prowadzimy bieżące rozmowy z potencjalnymi dostawcami materiałów i sprzętu. Dzięki znajomości branży prowadzimy negocjacje handlowe z uwzględnieniem jak najlepszego interesu partnera, a także wspieramy promocję nowych produktów na rynku.

Inwestorstwo zastępcze

Oferujemy usługę inwestorstwa zastępczego i nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami prawnymi. Posiadamy bazę sprawdzonych firm podwykonawczych oraz osób wyznaczanych do sprawowania nadzoru inwestorskiego, jak i kierującymi robotami budowlanymi z terenu Polski i Europy. Reprezentujemy inwestora w zakresie administracyjno-prawnym i uzyskiwaniu koniecznych decyzji formalno-prawnych podczas realizacji procesu budowlanego.